Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Preložili Ladislav Hučko a Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2008
  ISBN:918-80-8084-322-9
  Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Francesca Rivetti Barbòová (1922-2009) ponúka v tejto vysokoškolskej učebnici základy filozofických poznatkov o človeku. Obsahuje text, ktorý bol odskúšaný na prednáškach, pričom niektoré témy sa dotýkajú aj hraničných oblastí súvisiacich s teológiou. Táto kniha vyšla aj v anglickom a ruskom preklade. Francesca Rivetti Barbòová je autorkou 12 monografií a desiatok vedeckých štúdií. Študovala na Katolíckej univerzite v Miláne, Prednášala filozofiu na viacerých univerzitách v Taliansku (Katolícka univerzita v Miláne, Perugia, Cosenza, Macerata, Trieste, Tor Vergata Rím), hosťovské prednášky mala na univerzitách a študijných centrách v Kanade, USA, Argentíne, Nemecku, Poľsku, Lichtenštajnsku.