Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 67

  Všeobecné dějiny středověku v dobových dokumentech

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1007-2

  Všeobecné dějiny středověku v dobových dokumentech

  Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí)

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Ďalší autori:Mgr. Miroslav Huťka, PhD., PhDr. Mgr. Gabriel Hunčaga, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružoberok : VERBUM , Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0933-5

  Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí)

  Stručná história cirkvi a štátu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2022
  ISBN:9788097291396

  Stručná história cirkvi a štátu

  Regionální dějiny : metodologie - problémy - praxe.

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0986-1

  Regionální dějiny : metodologie - problémy - praxe.

  Hriňová

  Autor/Kolektív:Ján Golian a kol.
  Vydavateľstvo:Hriňová : Mesto Hriňová
  Rok vydania:2022
  ISBN:9788057041153

  Hriňová

  Najstaršia mestská kniha Ružomberka: Prothocolon Maius 1527-1701

  Autor/Kolektív:Mgr. Tomáš Pastucha, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Mesto Ružomberok
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-570-2928-1

  Najstaršia mestská kniha Ružomberka: Prothocolon Maius 1527-1701

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978 – 80 – 561 – 0900 – 7

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Pravek Európy (S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko)

  Autor/Kolektív:Mgr. Marián Soják, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0859-8

  Pravek Európy (S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko)

  (ne)obyčajné príbehy novinárov

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Molda a kol.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2020
  ISBN:9788097291372

  (ne)obyčajné príbehy novinárov

  Život ľudu detvianskýho

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2019
  ISBN:9788097291341

  Život ľudu detvianskýho

  Neobyčajné príbehy žien

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Molda a kol.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-972913-5-8

  Neobyčajné príbehy žien

  Florián Tománek: Život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0698-3

  Florián Tománek: Život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu

  Cestopisné denníky Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Molda a kol.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2018
  ISBN:9788097291310

  Cestopisné denníky Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky

  (ne)obyčajný život farára

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Molda a kol.
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2018
  ISBN:9788097291327

  (ne)obyčajný život farára

  (ne)známe príbehy Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia.

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Golian, PhD.
  Ďalší autori:a kolektív
  Vydavateľstvo:Society for Human studies
  Rok vydania:2017
  ISBN:9788097291303

  (ne)známe príbehy Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia.

  Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0222-0

  Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality

  Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0297-8

  Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

  Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II.

  Autor/Kolektív:Tomáš Haburaj
  Vydavateľstvo:Sečovce: Pastel
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-971276-0-2

  Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II.

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Martin Lupčo
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-7325-293-9

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Formácia mládeže podľa vzoru blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.

  Autor/Kolektív:Tomáš Haburaj
  Vydavateľstvo:Sečovce: Pastel
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-971276-1-9