Digitálni domorodci a príležitosti a riziká online prostredia

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:APVV-23-0172
    Doba riešenia projektu:1. Júl 2024 - 30. Jún 2028
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
    Zahraničný projekt:nie