Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo KU
    Rok vydania:2022
    ISBN:978-80-561-0969-4
    Trójsky kôň masmédií – manipulácia