Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
    Vydavateľstvo:P+M, Turany
    Rok vydania:2022
    ISBN:978-80-89410-46-0
    Trójsky kôň masmédií – manipulácia