Pravidlá prijimacieho konania FF KU na AR 2023/2024

  ikona pdfPravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2023/2024 (aktualizované 6.6.2023)

  ikona pdfPravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2023/2024

   

  II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2023/2024 

  ikona pdf Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2023/2024 - už uzavreté

  ikona pdf Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2023/2024 - už uzavreté

     Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2023/2024 (z Plánu obnovy) - už uzavreté 

   

  I. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2023/2024 

  ikona pdf Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2023/2024 - už uzavreté

  ikona pdf Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2023/2024 - už uzavreté

     Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2023/2024 - už uzavreté

  ikona pdfInformácie o prijímacej skúške (Bc) odboru psychológia

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

  ikona pdf Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

   

  Kontakt na študijné oddelenie:

  Študijné oddelenie

  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 1B

  034 01 Ružomberok

  tel.: +421 918 722 009, +421 918 722 024

  email: studijne.ff@ku.sk