Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-89027-38-5
  Publikácia na stiahnutie: Zelenak_Mnohotvarnost_Whita.pdf (338.82k)
  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Hoci by sa mohlo zdať, že Whitova pozícia musí byť už dostatočne známa a preskúmaná – veď zrejme najväčší ohlas mali jeho diela zo 70. rokov 20. storočia Metahistória (1973) a Tropiky diskurzu (1978) –, v skutočnosti sú jeho názory vo svete dodnes predmetom neutíchajúceho záujmu. Predkladaný zborník nadväzuje na snahu ponúknuť výklad vybraných aspektov Whitovho bohatého diela. Autori jednotlivých článkov (J. Šuch, J. Haluška, J. Kováčová, J. Dvorský, I. Jančovič, E. Zeleňák) pritom poukazujú na rôzne tváre Haydena Whita. Približujú jeho záujem o literárne postupy pri tvorbe historických textov, jeho fascináciu pluralitou historických prác i dôraz na slobodu človeka a morálny základ histórie.