Výskum

    Počet nájdených projektov: 1

    Bible and Christianity in Phraseology

    Číslo projektu:443.20102828-4 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
    Vedúci projektu:Dana Baláková

    Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i...