Vedúci katedry

  Profesori

  prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Katarína Matejová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka