Vedúci katedry

Profesori

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor

Docenti

doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Docent

Odborní asistenti

Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

Mgr. Katarína Matejová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka