Katolícka univerzita v Ružomberku
  Filozofická fakulta
  Hrabovská cesta 1B
  034 01, Ružomberok
  Slovenská republika

  tel.: recepcia - +421 918 722 025  Facebook filozofickej fakulty Filozofická fakulta
  tel.: štúdijné odd. - +421 918 722 024, +421 918 722 052  Vyhľadávanie zamestnancov
  email študijné odd. - studijne.ff@ku.sk  
  tel.: dekanát  +421 918 722 034
   
     

   NÁJDETE NÁS

  Fakturačné údaje

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 5512/1A

  034 01 Ružomberok

   

  Mailové schránky pracovníkov FF KU sú vo formáte meno.priezvisko[zavináč]ku.sk (bez diakritiky)

  IČO Katolícka univerzita v Ružomberku 37 80 12 79
  DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku 20 21 51 24 27

  Bankové spojenie: Filozofická fakulta KU v Ružomberku má bankové účty v Štátnej pokladnici

  Bežný účet (poplatky spojené so štúdiom a iné)  používanie čísla účtu vo formáte IBAN SK70 8180 0000 0070 0022 4399  - Bankové údaje k žiadsoti - príloha č.2 k smernici o školnom

   

  Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

  Dary a granty
  1./ Názov banky: Štátna pokladnica
  2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
  4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 428/8180
  5./ IBAN kód: SK63 8180 0000 0070 0022 4428
  6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
  7./ Účet darov a grantov Filozof fak Kat univ RK
  8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

  Účet v mene USD: 
  1./ Názov banky: Štátna pokladnica
  2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
  4./ Číslo účtu príjemcu platby: 7 000 224 436/8180
  5./ IBAN kód: SK41 8180 0000 0070 0022 4436
  6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
  7./ Devízový USD účet Filozof fak Kat univ RK
  8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.