Disciplinárna komisia FF KU pre študentov

  Predseda:                                          

  Ivan Koniar, PhD.

  Členovia za študentskú časť:        

  Mgr. Michaela Kováčiková (do 17. 4. 2021)

  Michal Garaj

  Členovia za zamestnaneckú časť:

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.