Disciplinárna komisia FF KU pre študentov

  Predseda:                                          

  Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová

  Členovia za študentskú časť:        

  Mgr. Samuel Červeňaský

  Bc. Michal Garaj

  Členovia za zamestnaneckú časť:

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.