Hodnotenie miery spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania 2020/2021

    Hodnotenie miery uplatniteľnosti absolventov študijných programov FF KU 2020/2021