Výskum

  Počet nájdených projektov: 4

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  The Ukrainian Crisis: Challenge for European integration (UCCHEI)

  Číslo projektu:587609-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-MODULE Doba riešenia projektu:1. Sept 2017 - 31. Aug 2020
  Vedúci projektu:Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Tématickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v...