Frazeologické štúdie V: princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Peter Ďurčo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-204-8
  Frazeologické štúdie V: princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii

  Súbor 24 štúdií vychádza pri príležitosti životného jubilea Jozefa Mlacka a okrem medailónov v úvodnej časti O jubilantovi; Cesta jubilanta do frazelogického vesmíru (v slovenčine a ruštine) obsahuje v závere nielen príspevok o priezvisku Mlacek, súpis prác jubilanta, ale aj autentické svedectvo samotného jubilanta – O  mojej ceste k frazeológii.