Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA č. 1/0514/15
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
    Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.
    Zahraničný projekt:nie