Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-928-3
  Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Kniha obsahuje prierezovo vybrané básnické texty Janka Silana. Výber synekdochicky predstavuje celé dielo Janka Silana v jeho najcharakteristickejších poetických rysoch. Prierezový prístup umožnil vnímať posuny v tematike a poetike Janka Silana (od 30. rokov po  70. roky 20. storočia). Výber obsahuje aj doteraz neuverejnené básnické texty, ktoré dotvárajú doterajší obraz o najviac umelecky oceňovanom autorovi slovenskej katolíckej moderny.