Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 008UK-4/2018
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
    Spoluriešitelia:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
    Zahraničný projekt:nie