Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti

  Monografia prináša v syntetickej podobe kapitoly z dejín a súčasnosti vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti. Na základe štúdia historických zdrojov a vlastnej dlhoročnej skúsenosti autor prvýkrát v didaktike slovenčiny predkladá verejnosti pohľad do histórie jej výučby, a to aj s konkretizáciou vybraných dobových pedagogických dokumentov z 19. a 20. storočia v česko-slovenskej proveniencii. Na podloží kritického hodnotenia minulosti a prítomnosti v kontexte trendov moderného európskeho i svetového vzdelávania v osobitnej kapitole čitateľovi načrtáva nové výzvy v intenciách progresívnych perspektív vo vzdelávaní na Slovensku.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Bratislava: VEDA
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-224-1770-9
  Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti