Dejiny stredovekej filozofie I. Patristika. Arabská filozofia. Židovská filozofia. Byzantská filozofia. Slovanská filozofia

  Vysokoškolská učebnica dejín stredovekej filozofie je prvou časťou viacdielnej série učebníc dejín stredovekej filozofie. Predstavuje upravenú a podstatne rozšírenú a doplnenú verziu časti prv napísanej vysokoškolskej učebnice Dejiny filozofického myslenia v stredoveku z roku 1996. Každá epocha je bližšie predstavená v jej hospodársko-politických súvislostiach, ktoré podstatne ovplyvnili filozofickú a teologickú tvorbu. Mnohé filozofické názory boli úzko prepojené aj s prijatím určitého náboženstva, preto sú priblížené aj niektoré historické okolnosti vzniku a šírenia daných náboženských smerov a prúdov. U každého predstaviteľa je načrtnutý stručný životopis, hlavné diela, analýza ich predpokladov alebo zdrojov, spôsobu argumentácie, dôsledkov, vplyv na iných predstaviteľov. Mnohé odborné názvy sú vysvetlené v texte alebo poznámkach, aby uľahčili pochopenie. Na konci priblíženia názorov každého filozofia alebo skupiny filozofov je spomenutá literatúra, z ktorej boli čerpané poznatky k ich názorom. Táto vysokoškolská učebnica môže poslúžiť pre štúdium dejín stredovekej filozofie, pre štúdium filozofie, teológie, religionistiky a príbuzných odborov. Môže byť zdrojom obohatenia každého, kto sa do nej začíta.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0944-1
  Dejiny stredovekej filozofie I. Patristika. Arabská filozofia. Židovská filozofia. Byzantská filozofia. Slovanská filozofia