Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Peter Zmátlo (ed.)
    Vydavateľstvo:Ružomberok : FF KU
    Rok vydania:2007
    ISBN:978 – 80 – 8084 – 144 – 7
    Ružomberský historický zborník I.