Odborní asistenti

    Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

    Dekan, Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

    Lektori

    Mgr. Jaroslava Matláková, PhD.

    Vysokoškolská učiteľka, Poverená pre komunikáciu s verejnosťou, Lektor / Lektorka