Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-774-6
  Publikácia na stiahnutie: zelenak_konstruktivizmus.pdf (738.29k)
  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Kniha je pokusom o nový a ústretový výklad istej konštruktivistickej myšlienky v oblasti filozofie histórie. Po predstavení a analýze názorov troch filozofov histórie (A. Danta, H. Whita a P. Rotha) sformulujem takzvanú konštruktivistickú tézu, podľa ktorej tú istú časť minulosti možno priblížiť vo viacerých alternatívnych no rovnako prijateľných historických prácach. Takéto šírenie sa plurality v histórii je podľa niektorých kritikov neakceptovateľné. Po predstavení sémantického postrehu o dištinkcii medzi zmyslom a denotátom však ponúknem nový pohľad na konštruktivistickú tézu. V podstate ju navrhnem vyložiť cez optiku rozlíšenia medzi zmyslom a denotátom. Takáto reinterpretácia by mala predstaviť konštruktivizmus v lepšom svetle.