#Positive media week

  Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty KU ako člen vznikajúcej Platformy pre rozvoj mediálnej gramotnosti si pripomína #Positive media week zverejnením študentský prác svojich študentov a študentiek s tematickým zameraním na zvyšovanie povedomia o potrebe mediálnej gramotnosti.
  #Positive media week

  Téma: Bezpečnou nohou do sveta online hier

  Matúš J. Capko
  vo svojom populárno-náučnom videu vytvorenom v roku 2021 oslovuje najmä rodičov a učiteľov, ktorí nemajú skúsenosť so súčasným svetom online počítačových hier, no chcú do tohto sveta vstúpiť, aby boli nablízku svojim deťom/žiakom. Video ponúka prvotné informácie o druhoch počítačových online hier, upozorňuje na ich nástrahy, naznačuje príčiny, prečo je pre deti a mladých ľudí tak náročné opúšťať online svet (hier). Upozorňuje na nedokonalosť legislatívy regulovať tento priestor a i v tomto kontexte podčiarkuje dôležitosť mediálneho vzdelávania.

  Téma: Ako nepodľahnúť dezinformáciám

  Svoj prvý pokus vstúpiť do mediálneho vzdelávania Veronika Rusnáková stvárnila do podoby bulletinu pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Interaktívnou formou cez známe rozprávkové postavy sprevádza žiakov a žiačky online priestorom so zámerom motivovať ich k tomu, aby uvažovali nad (ne)pravdivosťou informácií, ktoré prijímajú a neraz i zdieľajú. Pridáva príbehy o nepravdivých informáciách, ktorým ľudia uverili, ponúka odporúčania, ako dôverovať, no preverovať. Veronikin výstup zároveň ukazuje, aký je mediálny svet rýchly. Svoj bulletin vytvorila v roku 2020, no pozornému čitateľovi neujde, čo všetko sa v priebehu necelých troch rokov zmenilo, ako rýchlo sa v online svete stáva z nového staré.

  Téma: Rozumej svojim zdrojom

  Andrea Franková v roku 2020 pripravila informačný bulletin o tom, ako rozumieť zdrojom, ktoré sa nám ponúkajú cez internet. Autorom školských a študentských prác ponúka jednoduchý návod na to, ako odhaliť, či je daná informácia relevantná, alebo nie. Menovite sa venuje internetovým stránkam, ktoré sa tešia obľube pisateliek a pisateľov prác. Aj v Anderinom bulletine vidíme rýchlosť premien mediálneho sveta; odporúčania, ktoré ponúka, však majú aj svoju nadčasovú platnosť a sú pomerne ľahko aplikovateľné aj na aktuálny stav, v ktorom sme online.

  Téma: Facebook – sociálna sieť strednej a staršej generácie

  Študentský výstup vo forme podcastu v réžii Adama Oleša bol pripravený v závere roka 2022. Adam oslovil so svojimi otázkami Tomáša Kriššáka, odborníka na informačnú bezpečnosť. Spolu sa rozprávali o sociálnej sieti Facbook, ktorá sa vyprofilovala ako platforma najmä pre strednú až staršiu generáciu.  Ako pracovať so seniormi v oblasti mediálnej výchovy? Vypočujte si Adamov podcast.