Rajmund Lullus: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Preložil a úvod napísal Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-057-1
  Rajmund Lullus: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum

  Táto kniha prináša preklad dvoch textov z dejín stredovekej filozofie, vlastný život a testament bl. Rajmunda Lulla (1232-1316), ktorý sa po svojom obrátení venoval šíreniu katolíckej viery a misionárskej činnosti najmä cez svoje Umenie, kombináciu pojmov. Misijná činnosť spočívala podľa neho v teologickom dialógu, v ktorom sa snažil s podporou racionálnych argumentov obrátiť hlavne intelektuálov. Svoj vlastný život diktoval priateľovi kartuziánovi v Paríži. Text je dvojjazyčný, latinsko-slovenský.