Výskum

  Počet nájdených projektov: 9

  Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Číslo projektu:1/0637/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Číslo projektu:1/0640/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:1/0830/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách

  Číslo projektu:1/0192/14 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)

  Číslo projektu:ID #15571 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  On What There Is: Varieties of Realism

  Číslo projektu:ID#15637 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:N/A

  Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Číslo projektu:1/0172/11 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.