Výskum

  Počet nájdených projektov: 11

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40468037 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  (Project on the Word of Life youth group that met in Šaľa under the Communist regime and how this community connects to the broader Focolare Movement and Mariapoli meetings.)

  Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Číslo projektu:1/0637/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Číslo projektu:1/0640/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:1/0830/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách

  Číslo projektu:1/0192/14 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)

  Číslo projektu:ID #15571 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt predmetne zameraný na skúmanie vzťahu božieho predvedenia, milosti a ľudskej slobody.

  On What There Is: Varieties of Realism

  Číslo projektu:ID#15637 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:N/A

  Analýza rozličných podôb realizmu a antirealizmu v oblastiach filozofie vedy, jazyka, mysle, literatúry a vo filozofii histórie.

  Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Číslo projektu:1/0172/11 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.