Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Martin Lupčo
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-7325-293-9
  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Kniha je prvým pokusom o ucelený pohľad na pravoslávnu komunitu na území Čiech, Slovenska a Podkarpatskej Rusi v 19. a 20. storočí. Autori sa zaoberajú problematikou formovania ortodoxnej cirkvi a opisujú jej osudy v rokoch prvej republiky, v období druhej svetovej vojny a po roku 1945. Zvláštnu pozornosť venujú postaveniu pravoslávnej cirkvi v období komunistickej totality. Historické fakty sú doplnené evokáciami mnohých životných diel protagonistov tejto cirkvi. Súčasťou práce je i bohatá obrazová príloha. Monografia poskytuje zasvätený pohľad do cirkevných a spoločenských dejín dvoch storočí.