Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres

  Učebnica Kataríny Labudovej, Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres, predstavuje systematický výskum diela kanadskej spisovateľky Margaret Atwoodovej. V zrozumiteľnej a jasne štruktúrovanej forme umožňuje vysokoškolským študentom zoznámiť sa so žánrovým spektrom diela tejto autorky. Učebnica poskytuje čitateľovi stratégie, ktoré napomáhajú rozlišovať medzi jednotlivými žánrami a štýlmi, oboznamujú čitateľa s kultúrnym, literárnym a historickým kontextom Atwoodovej tvorby. Učebný text poskytuje priestor na rozvíjanie interakcie medzi učiteľom, študijným materiálom a študentami. Na začiatku každej kapitoly sú check-in otázky, ktoré motivujú študentov k bližšiemu skúmaniu Atwoodovej diel a premýšľaniu o kontextuálnych súvislostiach medzi konkrétnymi dielami a otázkami súčasnej kultúry, politiky a postmodernej literatúry. V odbornom texte Katarína Labudová prezentuje nasledujúce témy: postmodernizmus v kanadskej literatúre, kontextualizácia tvorby Margaret Atwoodovej, žánrové rozvrstvenie diela autorky a jej taktika prekračovania hraníc. Tvorba ikonickej kanadskej spisovateľky je zoskupená nie chronologicky, ale okolo konkrétnych žánrov: gotický román a fiktívna autobiografia, historiografická metafikcia, SF - špekulatívny román, dystopický a postapokalyptický román, enviromentálna dystópia, väzenská literatúra, testimoniálna literatúra, rozprávka ako intertext. Záver každej kapitoly tvoria check-out otázky, ktoré umožňujú vyučujúcemu otvoriť diskusiu nielen o textoch Margaret Atwoodovej, ale aj širších kontextoch jej písania.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0890-1
  Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres