Závažne traumatizované diečatá: vplyv komplexnej interpersonálnej traumy na psychopatológiu osobnosti v adolescencii

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:GA16-17529S
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Zahraničný projekt:nie

  Skúsenosť s traumatickými udalosťami v detstve je popisovaná ako tichá/skrytá epidémia. Komplexná interpersonálna trauma (alebo vývinová trauma) je artikulovaná ako konštrukt zachytávajúci dôsledky chronickej, dlouhodobej a kumulatívnej skúsenosti detí a adolescentov s vývinovo nepriaznivými traumatickými udalosťami, najmä v kombinácii so zrútením systému citovej väzby či zlyhania starostlivosti zo strany najbližších osôb. Predmetom výskumu je dopad traumatických skúseností v ranom detstve na rozvoj psychopatológie v adolescencii.