The Influence of German Cultural Elements on the Formation of St. Augustine Monastic Order in Medieval Hungary

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:PD/FFKU/2010/05
    Doba riešenia projektu:1. Sept 2010 - 1. Sept 2012
    Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Prof. Dr. Christian Lübke
    Zahraničný projekt:nie