Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA, 1/0948/11
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., prof. Peter Olekšák
    Zahraničný projekt:nie