Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-194-2
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné

  Súbor literárnovedných a jazykovedných štúdií je dedikačne rámcovaný menom literárneho vedca, básnika a vysokoškolského pedagóga, profesora Eduarda Gombalu (zborník vychádza pri príležitosti jeho životného jubilea a udelenia titulu profesor emeritus). Tomu zodpovedá aj vnútorné členenie zborníka, ktoré  zohľadňuje nielen líniu vyplývajúcu z názvu diela (aspekty literárnovedné – aspekty jazykovedné), ale predovšetkým líniu smerujúcu k jubilantovi, jeho tvorbe, vedeckému, básnickému a pedagogickému pôsobeniu (O ňom – s ním – preňho; Preňho I. Pre vysokoškolského pedagóga; Preňho II. Pre vedca) – vrátane príspevkov vychádzajúcich ako prejav úcty k profesorovi E. Gombalovi. Súčasťou zborníka je aj príspevok E. Gombalu odkrývajúci autentický pohľad na tie životné míľniky, ktoré predurčili jeho profesijné i osobné smerovanie.