Klaus Hemmerle: Tézy k trojičnej teológii

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Preložil Peter Volek
  Vydavateľstvo:VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0453-8
  Klaus Hemmerle: Tézy k trojičnej teológii

  Klaus Hemmerle (1929-1994), biskup v Cáchach (1975-1994), sa pokúša v tejto knihe, ktorá bola listom k sedemdesiatke Hansa Ursa von Balthasara, urobiť z kresťanskej filozofie účinnú sprostredkovateľku medzi tajomstvom a existenciou. Náuku o bytí sa snaží rozvíjať zo základov trojičných vzťahov v Bohu a dať tým podnety pre filozofiu ako aj pre teológiu, pričom chce dať kresťanom aj nekresťanom podnety k prístupu ku kresťanskému zjaveniu.