Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-376-2
  Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

  Vysokoškolská učebnica je určená pre záujemcov o problematiku vysvetlenia a príčinnosti. Poslúžiť môže hlavne ako sprievodný text k špecializovaným kurzom o týchto otázkach, ale aj ako doplnková literatúra kurzov z oblasti filozofie vedy alebo analytickej metafyziky. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s kľúčovými modernými teóriami vysvetlenia a príčinnosti. Kapitoly sú okrem odkazov na odporúčanú literatúru v „Ďalšom čítaní“ doplnené aj kľúčovými slovami a otázkami, ktoré majú preveriť porozumenie textu, ale aj stimulovať ďalšie úvahy.