Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 13

  Sláva a tieň - Mediálna cesta Mariana Kočnera k statusu „toxickej celebrity“

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.
  Ďalší autori:Anna Sámelová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1061-4 / 978-80-561-1062-1
  Stiahnuť publikáciu

  Sláva a tieň - Mediálna cesta Mariana Kočnera k statusu „toxickej celebrity“

  Prominent – celebrita – outsider. Premeny mediálneho obrazu známych ľudí vo verejnom priestore

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD., Mgr. Peter Kravčák, PhD., PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Ďalší autori:Matúš Ján Capko, Renáta Cenková, Karolína Červená, Urszula Dyrcz, Jaroslav Franc, Ján Hacek, Jozef Mergeš, Veronika Müllerová, Juraj Rusnák, Mária Stanková, Joanna Urbaś, Michaela Vetešková
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1085-0
  Stiahnuť publikáciu

  Prominent – celebrita – outsider. Premeny mediálneho obrazu známych ľudí vo verejnom priestore

  Trójsky kôň masmédií – manipulácia

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:P+M, Turany
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-89410-46-0

  Trójsky kôň masmédií – manipulácia

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-87800-24-9

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  Obraz židovskej komunity v tlači a v úradných písomnostiach

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0967-0

  Obraz židovskej komunity v tlači a v úradných písomnostiach

  Global narratives, local adaptations. Specifics of conspiracy narratives during the COVID-19 pandemic in Slovakia.

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-87800-23-2

  Global narratives, local adaptations. Specifics of conspiracy narratives during the COVID-19 pandemic in Slovakia.

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1008-9
  Stiahnuť publikáciu

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Kauza prednostného očkovania cez prizmu diskurzívnej analýzy, (s. 311-324)

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-223-5250-5

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. - Mgr. Zuzana Vandáková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0773-7

  Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kravčák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0820-8

  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Žurnalistické žánre

  Autor/Kolektív:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0736-2

  Žurnalistické žánre

  Rozhlasové spravodajstvo

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
  Vydavateľstvo:978-80-561-0594-8
  Rok vydania:2018
  ISBN:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej

  Rozhlasové spravodajstvo

  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0624-2

  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi