V akademickom roku 2023/2024 Katedra slovenského jazyka a literatúry neponúka rigorózne konanie v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka  a literatúry.