Richard, absolvent študijného programu psychológia

  „Nie je nič lepšie, ako keď sa študent cíti na vysokej škole ako doma.“
  Richard, absolvent študijného programu psychológia

  Richard Vojtas

  • absolvent študijného programu psychológia z roku 2019/2020
  • psychológ v CPPPaP Tvrdošín 

  Pred niekoľkými rokmi som končil strednú školu a rozhodoval som sa, kam ísť v živote ďalej. Život je cesta a tá ma najskôr zaviedla na inú vysokú školu. Strávil som tam len jeden semester, odbor bol rovnaký, ale prostredie diametrálne odlišné. Ako študenti sme tam boli len akýmisi číslami, neboli sme považovaní za žiakov v pravom slova zmysle. Preto som sa rozhodol, že po tejto ceste už viac nebudem kráčať. Rozhodol som sa ísť študovať na Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku a konkrétne odbor psychológia. 

  Na našej katedre som si obzvlášť zamiloval rodinný a priateľský prístup našich vyučujúcich. Skutočne som sa tam cítil ako plnohodnotná súčasť vyučovacieho procesu. Boli sme naozaj ako jedna veľká rodina a doposiaľ aj sme. Vyučujúci v nás zakorenili hlbokú teoretickú stopu, ale aj množstvo dobrých rád do praxe. Vyzdvihujem najmä rozvoj kritického myslenia, ktoré mi je nápomocné pri riešení ťažkých dilem a množstva problémov a situácií, ktoré nás všetkých zahlcujú. Ponúkli nám množstvo podnetov na zlepšovanie samých seba.

  Na Filozofickej fakulte KU nájdete skvelých ľudí, počnúc vedením, pedagógmi, milými pracovníčkami na študijnom oddelení, ale aj úžasné bufetárky, upratovačky a recepčné. Prostredie celej univerzity taktiež vzbudzuje akýsi dobrý pocit z moderne vyzerajúcej univerzity. Som nesmierne rád, že som mohol študovať na našej Katedre psychológie našej Filozofickej fakulty našej Katolíckej univerzity.