Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.
    Vydavateľstvo:Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/kiadvany/348/
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-963-454-234-6
    The Structure of English