Aktuálne otázky výskumu humanitných vied IV

  Zborník prináša osem pohľadov na aktuálne otázky výskumu humanitných vied, ktoré boli prezentované na konferencii doktorandov 8. decembra 2021, tradične organizovanej Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Príspevky sa sústreďujú na oblasť mediálnych a komunikačných štúdií, filozofie a historických vied.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Ďalší autori:Iveta Fiľová, Martina Nebošková, Patrik Hrmo, Samuel Červeňanský, Patrik Griger, Jaroslava Matláková, Tomáš Pastucha, Roman stančo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1013 – 3
  Publikácia na stiahnutie: aktualne-otazky-vyskumu-IV.pdf (1.73M)
  Aktuálne otázky výskumu humanitných vied IV