Kauza prednostného očkovania cez prizmu diskurzívnej analýzy, (s. 311-324)

  In. FENOMÉN 2021: Pandémia covidu-19 a médiá
  Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-223-5250-5