Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Ida Kodrlová
  Vydavateľstvo:Praha: Academia
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-200-1524-2
  Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová

  Tri autorky (Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová) a ich dielo sú predmetom psychologickej analýzy, ktorej cieľom je zdokumentovať samovražedný proces. Dôraz je kladený na zachytenie psychologických fenoménov priamo súvisiacich so samovraždou a prejavujúcich sa tak v diele, ako i v živote samotných autoriek, ktoré sú z tejto perspektívy porovnávané. Autori knihy sa pokúšajú porozumieť vzťahu medzi samovražedným a kreatívnym procesom.