Karol Anton Medvecký – kňaz a politik, trvanie

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0677/19
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Spoluriešitelia:

  Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

  Zahraničný projekt:nie