Publikácie

   

   

  Počet nájdených publikácií: 25

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD., Mgr. Katarína Matejová, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-561-1071-3
  Stiahnuť publikáciu

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Vybrané diagnostické postupy pri zisťovaní závislosti od internetu

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0964-9
  Stiahnuť publikáciu

  Vybrané diagnostické postupy pri zisťovaní závislosti od internetu

  Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ruzžomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0954-0

  Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Příběh československé psychologie II. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Radovan Šikl
  Vydavateľstvo:Praha: Portál
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-262-1944-6

  Příběh československé psychologie II. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Humor ako osobnostná charakteristika

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0953-3

  Humor ako osobnostná charakteristika

  EU KIDS ONLINE SLOVENSKO - SPRÁVY Z VÝSKUMU

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0957-1

  EU KIDS ONLINE SLOVENSKO - SPRÁVY Z VÝSKUMU

  Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Radovan Šikl
  Vydavateľstvo:Praha: Portál
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-262-1659-9

  Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0741-6

  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Michaela Šavrchonová, Angela Almášiová
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Belianum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80557-1798-2

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Digitálne detstvo

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0719-5

  Digitálne detstvo

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Type D personality in the prediction of internet addiction in the young adult population of Slovak internet users

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Current Psychology, DOI 10.1007/s12144-016-9475-6
  Rok vydania:2016
  ISBN:ISSN 1046-1310

  Type D personality in the prediction of internet addiction in the young adult population of Slovak internet users

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0396-9

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0335-7

  ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  The location of three dispositions towards ridicule in the five-factor personality model in the population of Slovak adults

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Ďalší autori:Wilibald Ruch
  Vydavateľstvo:Personality and Individual Differences, 72
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 0191-8869

  The location of three dispositions towards ridicule in the five-factor personality model in the population of Slovak adults

  Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Katarína Markovičová
  Vydavateľstvo:Brno: Tribun EU
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-80-263-0585-9

  Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Roman Hytych, Tomáš Řiháček
  Vydavateľstvo:Brno: Masarykova univerzita
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-210-6382-2

  Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy

  Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Táňa Fikarová
  Vydavateľstvo:Nové Zámky: Psychoprof
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-89322-12-1

  Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

  Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Michal Miovský, Vladimír Chrz a kolektív
  Vydavateľstvo:Praha: Grada
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-247-7323-0

  Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace

  Psychológia zdravia. Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Ďalší autori:Dušan Selko
  Vydavateľstvo:Bratislava: Mauro
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-968-0926-4

  Psychológia zdravia. Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví