Projekty a granty

  Počet nájdených projektov: 33

  Postmodernizmus a anglofónne literatúry

  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Theoretical and laboratory linguistics

  Číslo projektu:TKP2020-NKA-11 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Okt 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Balázs Surányi, DSc. (PPKE, Budapest)

  Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Číslo projektu:1/0637/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

  Tolkien a žáner fantasy v strednej Európe

  Číslo projektu:VEGA 1/0594/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Tvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie

  Číslo projektu:VEGA 1/0238/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2021
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Číslo projektu:1/0640/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie

  Číslo projektu:GA19-11117S Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

  Číslo projektu:1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID#57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Závažne traumatizované diečatá: vplyv komplexnej interpersonálnej traumy na psychopatológiu osobnosti v adolescencii

  Číslo projektu:GA16-17529S Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:1/0830/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

  Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:Mgr. Pavol Labuda, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:Mgr. Pavol Labuda, PhD.