Projekty a granty

  Počet nájdených projektov: 11

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

  Číslo projektu:1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID#57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

  Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:Mgr. Pavol Labuda, PhD.

  Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
  Vedúci projektu:Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  Projekt verifikuje spojitosť medzi závislosťou od internetu, negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou v populácii vysokoškolských študentov, ktorí v závislosti používania internetu patria k najohrozenejším skupinám.

  Bible and Christianity in Phraseology

  Číslo projektu:443.20102828-4 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:Dana Baláková

  Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i...

  Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

  Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:prof. Peter Olekšák