Projekty a granty

  Počet nájdených projektov: 59

  Tvorba podcastovej relácie o dejinách a kultúre neskorej antiky

  Číslo projektu:005KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Creating a podcast serial about the history and culture of late antiquity

  Laryngeal patterns in synchrony and diachrony

  Číslo projektu:NKFIH 142498 Doba riešenia projektu:1. Okt 2022 - 31. Aug 2026
  Vedúci projektu:Dr. Péter Szigetvári (ELTE, Budapest)

  Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

  Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Postmodernizmus a anglofónne literatúry

  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

  Číslo projektu:VEGA 1/0397/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.

  Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

  Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Všeobecné dejiny (do roku 1492)

  Číslo projektu:FnPV č. 10/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Číslo projektu:FnPV č. 8/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Faith & Freedom

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Theoretical and laboratory linguistics

  Číslo projektu:TKP2020-NKA-11 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Okt 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Balázs Surányi, DSc. (PPKE, Budapest)

  Podnety zo stredovekej filozofie v dnešnom svete

  Číslo projektu:1/0637/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

  Tolkien a žáner fantasy v strednej Európe

  Číslo projektu:VEGA 1/0594/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Tvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie

  Číslo projektu:VEGA 1/0238/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2021
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Andrej Cvinček – kňaz a politik

  Číslo projektu:VEGA : 1/0345/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Karol Anton Medvecký – kňaz a politik, trvanie

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0677/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Číslo projektu:1/0640/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.