Projekty a granty

Počet nájdených projektov: 11

Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

Číslo projektu:1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:PhDr. Peter Olexák, PhD.

Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

Číslo projektu:1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Pavel Izrael, PhD.

Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

Číslo projektu:1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

Číslo projektu:ID#57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
Vedúci projektu FPV:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016
Vedúci projektu FPV:David Levente Palatinus

Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
Vedúci projektu FPV:Pavol Labuda

Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
Vedúci projektu FPV:prof. Peter Olekšák