Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea
    Doba riešenia projektu:1. Mar 2022 - 28. Feb 2025
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
    Zahraničný projekt:áno