Výskum

Počet nájdených projektov: 1

Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016
Vedúci projektu FPV:David Levente Palatinus