Psychológia zdravia. Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Ďalší autori:Dušan Selko
  Vydavateľstvo:Bratislava: Mauro
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-968-0926-4
  Psychológia zdravia. Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví

  Téma podpory zdravia alebo výchovy k zdraviu a prevencia ochorení je stále aktuálna a veľmi komplikovaná oblasť, v ktorej sa prelínajú sféry záujmu a pôsobenia klinickej medicíny, verejného zdravotníctva a ostatných vedných disciplín, vrátane psychológie a sociológie. Uvedenú skutočnosť dokumentujú i jednotlivé príspevky v zborníku, ktorého editori mali za cieľ podporiť verejnú, medziodborovú diskusiu o podpore zdravia a prevencii ochorení a v neposlednom rade zlepšiť informovanosť záujemcov o danú problematiku.