Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

  Predkladaná publikácia si kladie za cieľ reflektovať základné otázky spojené s teóriou publika, a to z perspektívy funkcií médií, vybraných komunikačných modelov a hlavne z pohľadu dichotómie aktívneho a pasívneho publika. Keďže zvolená problematika je v slovenskom mediologickom priestore zachytená len okrajovo, analýzu existujúcich zahraničných výskumov a teoretických textov dopĺňa o výsledky autorových výskumných sond do mediálnych návykov vybraných skupín publika médií, ktoré majú prevažne kvantitatívny charakter.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0624-2
  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi