Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0225-1
  Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Ide o zborník zo študentských literárnovedných konferencií konaných 17. apríla 2013 a 23. apríla 2014 na KSJL FF KU v Ružomberku.