Tri jazyky, štyri konfesie: etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Peter Šoltés
    Vydavateľstvo:Bratislava: Historický ústav SAV
    Rok vydania:2009
    ISBN:978-80-970060-6-8