Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  Projekt je zameraný na adaptáciu dotazníka Comic Style Markers na slovenské podmienky a tiež na zisťovanie vzťahov medzi štýlmi komiky a vybranými osobnostnými konštruktmi (Big Five, HEXACO, štýly humoru, PhoPhiKat, morálne kompetencie a morálne základy) v rôznych populáciách (u adolescentov, dospelých a seniorov, ale aj u psychiatrických pacientov).