Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných ako bulvárnych posolstiev

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA, 1/0712/10
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2009 - 1. Jan 2011
    Vedúci projektu:prof. Jozef Mlacek
    Zahraničný projekt:nie